Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 08.01.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji Pabianice ul. Konstantynowska S24=114,6 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.