Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Kamiennej Góry do Milicza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2020 roku funkcjonowała w Kamiennej Górze, w 2021 roku została przeniesiona do Milicza i zlokalizowana przy ul. przy ul. Armii Krajowej 7.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Milicz znajduje się w ”strefie dolnośląskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Wyniki uzyskane w 2021 roku na stacji mobilnej w Miliczu zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Miliczu, zlokalizowana na terenie Szkoły podstawowej nr 1