Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpienia w dniu 12.01.2021 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w Krakowie, rejon al. Krasińskiego (stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Krakowie, al. Krasińskiego wyniosło - 106 μg/m3), na obszarze gmin: Nowy Targ, Szaflary, Raba Wyżna, Czarny Dunajec w powiecie nowotarskim (stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Nowym Targu Pl. Słowackiego wyniosło - 110 μg/m3), gmin: Zabierzów, Wielka Wieś, Liszki w powiecie krakowskim (stężenie średniodobowe pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Zabierzowie, ul. Wapienna wyniosło - 106 μg/m3).

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.