Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 19 lutego 2021 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie:

  • poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie - stężenie średniodobowe wynosiło 145 µg/m3

W dniu 20 lutego 2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: kłodzki i karkonoski oraz miasta: Jelenia Góra i Lubań.

W dniu 21 lutego 2021 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3). Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: lwówecki, dzierżoniowski, karkonoski, głogowski oraz miasta: Jelenia Góra, Legnica i Wrocław.