Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat z dnia 22.02.2021 r. - Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu PM10

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu w dniu 21.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie miasta Piła. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Pile przy ul. Kusocinskiego wyniosło 107 µg/m3. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 22.02.2021 r.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.