Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 24.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, oleskim. Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Brzegu  przy ul. Poprzecznej wyniosło 111 μg/m3 , w  Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego wyniosło 106 μg/m3, w Oleśnie przy ul. Słowackiego wyniosło 104 μg/m3 .

Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia w dniu 25.02.2021 r. poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) na terenie województwa opolskiego.

Pełna treść wydanego Powiadomienia znajduje się w poniższym pliku do pobrania.