Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o przekroczeniu poziomu informowania  w dniu 26.03.2021 r. i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu  27.03.2021 r. na obszarze miasta Rzeszowa.