Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria miernika PM10 w Krakowie na os. Swoszowice

Brak wyników pomiaru stężeń pyłu PM10 na stacji pomiarowej Kraków os. Swoszowice w dniu dzisiejszym (02.04.2021r.), spowodowany jest awarią miernika.
Stacja wznowi pracę w możliwie jak najkrótszym czasie.