Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej na osiedlu Armii Krajowej w Opolu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej na osiedlu Armii Krajowej w Opolu od dnia 05.04.2021 r. od godz. 17.00, spowodowany jest brakiem łączności ze stacją. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 07.04.2021 r. od godz. 18.00 przywrócono wyniki pomiarów SO2, ozonu i benzenu na stacji.

Dnia 09.04.2021 r. od godz. 10.00 przywrócono wyniki pomiarów NO, NO2 i NOx na stacji.