Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów automatycznych na stacji pomiarowej w Koniczynce w powiecie toruńskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ponownym włączeniu w dniu 20.05.2021 r. trzech analizatorów automatycznych (dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu) na stacji pomiarowej w Koniczynce w powiecie toruńskim, po przerwie związanej z awarią klimatyzatora w kontenerze pomiarowym.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).