Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów w województwie - problemy techniczne

Informujemy, że w związku awarią  bazy danych zapewniającej transmisję wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza w województwie podlaskim, nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwy w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API . Podjęto działania mające na celu usunięcie awarii.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że podczas awarii dane pomiarowe będą gromadzone i zostaną udostępnione po jej zakończeniu.