Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów na stacji zlokalizowanej w Konstancinie-Jeziornie

Informujemy, że o godz. 10:00 w dniu 07.10.2021 r. zostały wznowione pomiary na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w miejscowości Konstancin-Jeziorna.

Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/).