Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.03.2020 r. na terenie miasta Grudziądza. Stężenie średnie dobowe na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego 51 w Grudziądzu wyniosło 106 µg/m3.