Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 27.10.2021r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 27 października 2021 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Kielce i powiat kielecki.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.