Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora CO dnia 7.11.2021 r. w Zgierzu porzy ul. Mielczarskiego 1

W dniu 07.11.2021r. około godz. 11:00 awarii uległ  analizator  CO na stacji pomiarowej w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1.

W związku z powyższym wyniki pomiarów z ww. stanowiska pomiarowego będą niedostępne, do czasu przywrócenia prawidłowej pracy urządzenia.