Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów BTX na stacji w Ciechocinku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w związku z naprawą chromatografu SYNSPEC na stacji przy ul. Tężniowej w Ciechocinku, od dnia 09.11.2021 r. zostały wznowione pomiary BTX (benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen oraz m,p-ksylen).