Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 11.11.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpieniu w dniu 11.11.2021 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) w mieście Grudziądz oraz poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Bydgoszcz.

Prognoza na dzień 11.11.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10 została przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.