Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 28.03.2020 r. na terenie miasta Bydgoszczy. Stężenie średnie dobowe na stacji pomiarowej przy Placu Poznańskim w Bydgoszczy wyniosło 127,8 µg/m3.
Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.