Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających powietrze w województwie małopolskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie informuje o wystąpieniu w 2020 roku:

- przekroczenia dopuszczalnej częstości (35 razy w roku kalendarzowym) przekroczenia dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w strefie małopolskiej na stacji Nowy Targ, Pl. Słowackiego,

- ryzyka przekroczenia dopuszczalnego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Aglomeracji Krakowskiej  (stacja pomiarowa w Krakowie, Al. Krasińskiego) oraz w strefie małopolskiej (Nowy Targ, Pl. Słowackiego),

- ryzyka przekroczenia rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w Aglomeracji Krakowskiej (stacja pomiarowa w Krakowie, Al. Krasińskiego) i w strefie małopolskiej (Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna),

- ryzyka przekroczenia rocznego stężenia dwutlenku azotu w Aglomeracji Krakowskiej (stacje komunikacyjna w Krakowie,  Al. Krasińskiego i ul. Dietla).

Wyniki pomiarów jakości powietrza z sieci monitoringu województwa małopolskiego są dostępne on-line na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl, gdzie prezentowane są także prognozy krótkoterminowe (trzydniowe) zanieczyszczenia powietrza.