Główny inspektorat ochrony środowiska

ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze miasta Kalisz w dniu 05.04.2020 roku, prognozę przygotowano na podstawie wyników pomiarów automatycznych ze stacji pomiarowych w Kaliszu.