Główny inspektorat ochrony środowiska

Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w Piastowie

Informujemy, że w związku z awarią narzędzia zapewniającego transmisję wyników pomiarów  nastąpiła przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza ze stacji zlokalizowanej w Piastowie przy ul. Pułaskiego 6/8, poprzez Portal Jakość Powietrza GIOŚ, aplikację mobilną "Jakość powietrza w Polsce", a także przerwa w dostępie do danych w aplikacjach korzystających z publicznego interfejsu programistycznego API.

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii. Przepraszamy za utrudnienia.

Aktualizacja:
Ok. godz. 13:30 dnia 9.04.2020 r. przywrócono transmisję bieżących danych oraz udostępniono wyniki pomiarów wykonanych w trakcie trwania awarii.