Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w transmisji wyników pomiarów stężeń SO2 ze stacji Gajew powiat łęczycki

Informujemy, że w dn. 12.05.2020 r. od godz. 9.00 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie pow. łęczycki nastąpiła awaria w transmisji wyników pomiarów stężeń dwutlenku siarki
Wyniki pomiarów zostaną udostępnione po usunięciu awarii i przywróceniu łączności.

Aktualizacja

Od godz. 14.00 przywrócona została transmisja wyników pomiarów stężeń SO2.