Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu docelowego ozonu w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje o przekroczeniu w Jeleniej Górze przy ul. Ogińskiego poziomu docelowego dla ozonu (poziom docelowy dla ozonu odnosi się do 3-letnich wyników).