Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 01.10.2020 r. w sprawie aktualnej jakości powietrza w Polsce


W dniu dzisiejszym występują wysokie stężenia pyłów na obszarze województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, wschodniej części mazowieckiego i lubelskiego.

 

Mapa bieżących danych pomiarowych portalu Jakość Powietrza z godz. 15:00, gdzie widoczny jest Indeks jakości powietrza pyłu zawieszonego PM10 w kolorach czerwonych i ciemnoczerwonych  w północno-wschodniej części kraju

Rys. 1. Prezentacja bieżących danych pomiarowych. Źródło: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

Przyczyną wysokich stężeń pyłów jest napływ transgraniczny zanieczyszczeń nad obszar Polski z kierunku wschodniego, spowodowany najprawdopodobniej pożarami lasów lub/i unoszeniem pyłu z obszarów stepowych  za wschodnią granicą Polski.

 

Rys. 2. Lokalizacja występowania pożarów. Źródło: https://breezometer.com/products/fires-api

 

Dodatkowo warunki meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru) sprzyjają napływowi zanieczyszczonych mas powietrza ze wschodu, co może skutkować dalszym wzrostem stężeń zanieczyszczeń pyłowych  i objęciem swym zasięgiem większej części kraju w kolejnych godzinach.

 

Mata z portalu IMGW-PIB prezentująca rozkład opadów

Rys. 3. Rzut animacji prezentujacej kierunek wiatru oraz występowanie opadu deszczu. Żródło: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=nwp¶m=ra-0-sfc&model=alaro4k0

 

Mapa IMGW-PIB prezentująca prędkość i kierunek wiatru

Rys.4. Rzut animacji prędkości i kierunku wiatru. Źródło: https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=nwp¶m=gust-10-agl&model=alaro4k0


Z powodu wysokich stężeń pyłu zawieszonego możliwy jest negatywny jego wpływ na zdrowie ludzi. W sytuacji tak wysokich stężeń osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. Ponadto mogą wystąpić ograniczenia widoczności spowodowane pyłem drobnym unoszącym się nad powierzchnią ziemi.
 

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”.