Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, ul. Zdrojowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Aktualna data i godzina: 2019-05-21 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Augustów , ul. Zdrojowa (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.05.2019, 01:00 17,1 79,3 5 2,6
21.05.2019, 02:00 16,4 78,1 9,8 2,1
21.05.2019, 03:00 19,4 77,1 6,7 2
21.05.2019, 04:00 23,7 70,5 6,4 3
21.05.2019, 05:00 24,4 64,3 9 2,8
21.05.2019, 06:00 22 39,7 21,8 2,6
21.05.2019, 07:00 20,6 53,2 18,3 2,8
21.05.2019, 08:00 17,7 61,7 17,8 2,8
21.05.2019, 09:00
21.05.2019, 10:00
21.05.2019, 11:00 15,4 87 13,5 3,9
21.05.2019, 12:00 15,1 92,1 13 3,4
21.05.2019, 13:00 18,1 91,5 10,5 3,7
21.05.2019, 14:00 18,9 95,3 12,3 3,8
21.05.2019, 15:00 19,4 96,5 10,2 4
21.05.2019, 16:00 19,9 93,2 11,8 3,5
21.05.2019, 17:00 19,7 91,6 12,1 3
21.05.2019, 18:00 21,8 93,5 14,8 2,6
21.05.2019, 19:00
21.05.2019, 20:00
21.05.2019, 21:00
21.05.2019, 22:00
21.05.2019, 23:00
22.05.2019, 00:00
Minimum 15,1 39,7 5 2
Maksimum 24,4 96,5 21,8 4
Średnia 19,4 79 12,1 3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.