Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, ul. Zdrojowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Aktualna data i godzina: 2019-11-13 12:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Augustów , ul. Zdrojowa (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
13.11.2019, 01:00 26,6
13.11.2019, 02:00 27,7
13.11.2019, 03:00 28,6
13.11.2019, 04:00 25,5
13.11.2019, 05:00 25,8
13.11.2019, 06:00 20,6 10,7
13.11.2019, 07:00 20,2 13,1
13.11.2019, 08:00 17,4 18,7
13.11.2019, 09:00 14,4 22,5
13.11.2019, 10:00 14 23,5
13.11.2019, 11:00 17,6 20,7
13.11.2019, 12:00 19,3 21
13.11.2019, 13:00
13.11.2019, 14:00
13.11.2019, 15:00
13.11.2019, 16:00
13.11.2019, 17:00
13.11.2019, 18:00
13.11.2019, 19:00
13.11.2019, 20:00
13.11.2019, 21:00
13.11.2019, 22:00
13.11.2019, 23:00
14.11.2019, 00:00
Minimum 14 10,7
Maksimum 28,6 23,5
Średnia 21,5 18,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.