Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, ul. Zdrojowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Aktualna data i godzina: 2019-07-18 19:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Augustów , ul. Zdrojowa (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
18.07.2019, 01:00 3 47,2 7,2
18.07.2019, 02:00 2,6 44 5,4 0,1
18.07.2019, 03:00 2,5 41,6 4,4
18.07.2019, 04:00 2,6 43,8 4,4
18.07.2019, 05:00 2,4 52,7 4
18.07.2019, 06:00 2,8 57 3 0
18.07.2019, 07:00 3,1 58,1 3
18.07.2019, 08:00 3,9 59,2 2,3 0,5
18.07.2019, 09:00 4,6 59,9 2,3
18.07.2019, 10:00 5,4 57,8 2,2 0,3
18.07.2019, 11:00 5,9 60,8 1,6 0,4
18.07.2019, 12:00 5,8 65,8 0,8 2,4
18.07.2019, 13:00 8,3 69,7 1,2 1,2
18.07.2019, 14:00 8,3 74,6 1,6 0,9
18.07.2019, 15:00 7,5 74,5 1,7 0,9
18.07.2019, 16:00 8,1 75 2,1 1,3
18.07.2019, 17:00 7,8 77,7 1,8 2,2
18.07.2019, 18:00 9 78,1 1,8 1,2
18.07.2019, 19:00
18.07.2019, 20:00
18.07.2019, 21:00
18.07.2019, 22:00
18.07.2019, 23:00
19.07.2019, 00:00
Minimum 2,4 41,6 0,8 0
Maksimum 9 78,1 7,2 2,4
Średnia 5,2 61 2,8 0,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.