Dane pomiarowe tabele stacji Augustów, ul. Zdrojowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Dane pomiarowe tabele stacji: Augustów , ul. Zdrojowa

Aktualna data i godzina: 2019-09-17 16:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni

Dane pomiarowe tabele

Dane pomiarowe tabele Augustów , ul. Zdrojowa (strona 1 z 1)
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
17.09.2019, 01:00
17.09.2019, 02:00
17.09.2019, 03:00
17.09.2019, 04:00
17.09.2019, 05:00
17.09.2019, 06:00
17.09.2019, 07:00
17.09.2019, 08:00
17.09.2019, 09:00
17.09.2019, 10:00
17.09.2019, 11:00
17.09.2019, 12:00
17.09.2019, 13:00
17.09.2019, 14:00
17.09.2019, 15:00
17.09.2019, 16:00
17.09.2019, 17:00
17.09.2019, 18:00
17.09.2019, 19:00
17.09.2019, 20:00
17.09.2019, 21:00
17.09.2019, 22:00
17.09.2019, 23:00
18.09.2019, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.