Dane pomiarowe tabele stacji Piastów, ul. Pułaskiego 6/8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Piastów , ul. Pułaskiego 6/8

Dane pomiarowe tabele stacji: Piastów , ul. Pułaskiego 6/8

Aktualna data i godzina: 2021-09-21 06:00

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Poka� dane z dni
Dane pomiarowe tabele
Dane pomiarowe tabele Piastów , ul. Pułaskiego 6/8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3
21.09.2021, 01:00 14,2 11,5 13,1 21,1 0,7
21.09.2021, 02:00 14,1 11,4 26,6 13,6 0,7
21.09.2021, 03:00 12,2 9,7 30,1 10,3 0,6
21.09.2021, 04:00 11,7 9,4 25,8 11,4 0,5
21.09.2021, 05:00 11,7 9,6 24,4 12 0,5
21.09.2021, 06:00 11,8 9,6 18,5 16,5 0,4
21.09.2021, 07:00
21.09.2021, 08:00
21.09.2021, 09:00
21.09.2021, 10:00
21.09.2021, 11:00
21.09.2021, 12:00
21.09.2021, 13:00
21.09.2021, 14:00
21.09.2021, 15:00
21.09.2021, 16:00
21.09.2021, 17:00
21.09.2021, 18:00
21.09.2021, 19:00
21.09.2021, 20:00
21.09.2021, 21:00
21.09.2021, 22:00
21.09.2021, 23:00
22.09.2021, 00:00
Minimum 11,7 9,4 13,1 10,3 0,4
Maksimum 14,2 11,5 30,1 21,1 0,7
Średnia 12,6 10,2 23,1 14,2 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Nowy sposób prezentowania jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla!
Zapoznaj się z opisem zmian klikając w przycisk "Informacje o mapie" pod mapą lub "więcej informacji" pod legendą


Mapa prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych. Dane ze stanowisk manualnych dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.