Up-to-date measurement data - Chief Inspectorate for Environmental Protection

Estimation of air quality - Up-to-date measurement data :

2018-06-23 from 05:00 to 06:00 *

Filtry wyszukiwania

Pollutants

Legend

  • Very good
  • Good
  • Moderate
  • Sufficient
  • Bad
  • Very bad
  • Index not available
More information » about the legend
Klauzula informuj�ca o udzieleniu dost�pu do danych niezweryfikowanych

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie.
Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Korzystaj�c z danych, informacji i materia��w zawartych na niniejszej stronie, akceptuj� Pa�stwo Zasady korzystania z informacji udost�pnianych w serwisie.

* - w przypadku gdy niedost�pne s� dane z ostatniej godziny prezentowane s� dane z poprzedniej godziny