Główny inspektorat ochrony środowiska

Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - prognozy krajowe dla ozonu

Prognozy są dostępne w terminie od 29 marca do 30 września.