Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu  średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Więcej o: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.11.2021 r.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.11.2021 r.

Więcej Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 25.11.2021 r.
Więcej o: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.11.2021 r.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.11.2021 r.

Więcej Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.11.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 12-13.11.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 12-13.11.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 12-13.11.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28.10.2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28.10.2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28.10.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu w powietrzu.
Więcej o: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w  powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu.

Więcej Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5 w powietrzu.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu  średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.