Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.11.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz średnior...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz średnior...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz średnior...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego pozi...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego pozi...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego pozi...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 26.03.2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 26.03.2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 26.03.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 24.03.2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 24.03.2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 24.03.2021 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia prz...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia prz...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia prz...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 09.03.2021 r.

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 09.03.2021 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 09.03.2021 r.