Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowego stanowiska pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji monitoringu powietrza w Belsku Dużym


Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021 , od lutego 2021 roku na stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Belsku Dużym, Osiedle PAN 1, uruchomione zostało nowe automatyczne stanowisko pomiarowe  pyłu zawieszonego PM10.

Dane z automatycznych pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na nowym stanowisku dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych  Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Wyniki pomiarów z nowoutworzonego stanowiska uwzględniane będą również w ocenach jakości powietrza wykonywanych dla strefy  mazowieckiej.