Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 26 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu oraz o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu informowania w dniu 26.03 br. województwie pomorskim

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu  informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa pomorskiego  obejmującym miasto Kościerzyna w dniu 25.03.2021 oraz wystąpieniu ryzyka przekrocznia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa pomorskiego obejmującym powiat kościerski, kartuski, chojnicki, miasto Gdańsk w dniu 26.03.2021.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.