Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
148,9 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SlRybniBorki-PM10-1g
Rybnik
PL2402 Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska
Miasta aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej: Rybnik, Żory, Jastrzębie Zdrój
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
29.10.2019