Główny inspektorat ochrony środowiska

świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
101,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SkKielTargow-PM10-1g
Kielce
PL2601 miasto Kielce
Obszar miasta Kielce.
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
31.10.2019
Informację o przekroczeniu poziomu informowania (PI) pyłu PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ w Kielcach.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings