Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
130,7 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpNoTargPSlo-PM10-1g
Nowy Targ
PL1203 strefa małopolska
Nowy Targ
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
26.11.2019
10,4
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
powietrze.gios.gov.pl