Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
107,8 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
MpKrakAlKras-PM10-1g
Kraków
PL1201 Aglomeracja Krakowska
obszar oddziaływania ciągu komunikacyjnego Al. Trzech Wieszczów w Krakowie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S1 Oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem
05.12.2019
8,1
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/