Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
222,5 µg/m3
24 h
Poziom alarmowy
OZ – Ochrona Zdrowia
MpNoTargPSlo-PM10-1g
Nowy Targ
PL1203 strefa małopolska
miasto Nowy Targ
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
09.02.2020
10,4