Główny inspektorat ochrony środowiska

świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
101,9 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
SkNowiParkow-PM10-1g
Nowiny
PL2602 strefa świętokrzyska
południowo-zachodnia część powiatu kieleckiego: gminy Sitkówka-Nowiny, Chęciny, Piekoszów, Morawica
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
10.03.2020
Informację o przekroczeniu poziomu informowania (PI) pyłu PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu oraz Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWŚ w Kielcach
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings