Główny inspektorat ochrony środowiska
kujawsko-pomorskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
110,2 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
KpToruKaszow-PM10-1g
Toruń
PL0402 miasto Toruń
Miasto Toruń: obszar Starego Miasta oraz Bydgoskiego Przedmieścia.
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
01.10.2020
6
Informację przekazano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/2/news/0