Główny inspektorat ochrony środowiska
warmińsko-mazurskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
106,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
WmElkStadion-PM10-1g
Ełk
PL2803 strefa warmińsko-mazurska
powiat ełcki, olsztyński, piski, giżycki, kętrzyński, olecki, węgorzewski i mrągowski
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
01.10.2020