Główny inspektorat ochrony środowiska
podlaskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
110,4 µg/m3
24 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
PdAugustowUm-PM10-1g
Augustów
PL2002 strefa podlaska
powiat augustowski
S10 Napływ zanieczyszczeń powietrza spoza granic kraju (transgraniczny charakter zanieczyszczenia)
02.10.2020
Informacja o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń została przekazana do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings