Główny inspektorat ochrony środowiska


dolnośląskie
Przekroczenie
ozon
183,4 µg/m3
1 h
Poziom informowania
OZ – Ochrona Zdrowia
DsWrocBartni-O3-1g
Wrocław
PL0201 Aglomeracja Wrocławska
S20 Warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu
05.07.2018 16:00