Główny inspektorat ochrony środowiska

opolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
OpOpoleKoszy-PM10-1g
Opole
PL1601 miasto Opole
19.11.2019
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 przekazano do WCZK i Zarządu Województwa Opolskiego oraz Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (KOMUNIKAT 6/PD/2019 z dnia 19.11.2019 r.)
www.opole.pios.gov.pl