Główny inspektorat ochrony środowiska

świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SkNowiParkow-PM10-1g
Nowiny
PL2602 strefa świętokrzyska
część powiatu kieleckiego
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
20.11.2019
Informację o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 przez stężenia dobowe przekazano do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach oraz do Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ w Kielcach.
http://kielce.pios.gov.pl/content/komunikaty/2019/2019_11_ryzyk.pdf