Główny inspektorat ochrony środowiska

świętokrzyskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
136,6 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SkKielTargow-PM10-24g
Kielce
PL2601 miasto Kielce
Obszar miasta Kielce.
S3 Oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
03.12.2019