Główny inspektorat ochrony środowiska

wielkopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
125,33 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
WpWagrowLipo-PM10-24g
Wągrowiec
PL3003 strefa wielkopolska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
27.11.2019