Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
256,754 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpNoTargPSlo-PM10-1g
Nowy Targ
PL1203 strefa małopolska
Nowy Targ
S15 Niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza w rozważanym okresie
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
05.03.2020
32 000
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa