Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
160,682 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpSuchaNiesz-PM10-1g
Sucha Beskidzka
PL1203 strefa małopolska
Sucha Beskidzka
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
29.03.2020
9 300
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6