Główny inspektorat ochrony środowiska

małopolskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
261,37 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
MpNoTargPSlo-PM10-24g
Nowy Targ
PL1203 strefa małopolska
Nowy Targ
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
S14 Szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
01.03.2020
32 000
powiadomienie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Zarządu Województwa
http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/, http://powietrze.gios.gov.pl, https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/