Główny inspektorat ochrony środowiska

śląskie
Przekroczenie
pył zawieszony PM10
145,3 µg/m3
Poziom dopuszczalny
OZ – Ochrona Zdrowia
SlZywieKoper-PM10-24g
Żywiec
PL2405 strefa śląska
S5 Oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków
06.04.2020